DỰ ÁN BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ HIM LAM, QUẬN 6, TPHCM