SÀN THAO TÁC
prev
  • SÀN THAO TÁC
next

Giới thiệu sàn thao tác

Cừ larsen (Sheet pile) - King Tai xin giới thiệu thông số của sản phẩm như sau:

MÔ TẢ:

Kích thước thông dụng:

  • 1M x 2M
  • 1M x 3M