Tư vấn nước ngoài không mặn mà với quy hoạch ngành thép

Cừ larsen (Sheet pile) - King Tai xin cập nhật những tin tức mới nhất về ngành thép trong nước như sau: Theo Bộ Công Thương (Vụ công nghiệp nặng) cho biết, tính đến ngày 15/1 là thời gian hạn chót để nộp hồ sơ, tuy nhiên chỉ mới có một đơn vị tư vấn nước ngoài gửi thư bày tỏ quan tâm đến Dự thảo quy hoạch ngành thép.

Vì vậy Vụ công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) đã ra quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ đến hết tháng 1/2017, theo như được biết, việc kéo dài thời gian nhằm mong muốn giúp cho các đơn vị tư vấn nước ngoài khác có thêm thời gian nghiên cứu và đánh giá tính khả thi và đưa ra các phương án và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia.

[Sheet pile]-Tư vấn nước ngoài không mặn mà với quy hoạch ngành thép

Hình ảnh: Minh họa

Trong khi đó đơn vị tư vấn nước ngoài được quyền lựa chọn sẽ có trách nhiệm làm rõ các xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực, bên cạnh đó nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường. Và việc lựa chọn nhà thầu sẽ được Vụ Công nghiệp nặng dự kiến hoàn tất trong tháng 2/2017.

Trước đó, vào ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá Dự Thảo quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2015, định hướng đến năm 2035. Trong đó Bộ trưởng giao cho Vụ công nghiệp nặng là đơn vị chủ trì, đơn vị thực hiện là công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Việc Bộ này đặt hàng một công ty tư vấn nước ngoài tham gia xây dựng dự thảo Quy hoạch hệ thống sản xuất thép Việt Nam được đánh giá là một việc làm chưa có tiền lệ.

[Sheet pile]-Tư vấn nước ngoài không mặn mà với quy hoạch ngành thép

Hình ảnh: Minh họa

Dự thảo quy hoạch ngành thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đang trong quá trình lấy ý kiến và hoàn thiện. Trước đây vào giữa tháng 11/2016, Bộ Công Thương tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị có liên quan về dự thảo lần 1. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp từ các bộ ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hiệp hội, ngày 13/12/2016, Bộ Công Thương ban hành dự thảo lần 2 và tổ chức lấy ý kiến người dân và các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

 

So với dự thảo lần 1, dự thảo lần 2 có sự thay đổi đáng kể, đó là Bộ Công Thương dự kiến loại bỏ 12 dự án có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, chưa triển khai hoặc do địa phương đề xuất. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Công Thương cần hoàn thiện Dự thảo quy hoạch ngành thép để trình Thủ tướng xem xét vào quý 4/2017.

[Sheet pile]-Tư vấn nước ngoài không mặn mà với quy hoạch ngành thép

Hình ảnh: Minh họa

(Sưu tầm)

Tin tức & Sự kiện khác