Sẽ chọn nhà tư vấn quy hoạch thép vào tháng 2/2017

Cừ larsen (Sheet pile)-King Tai xin cập nhật những tin tức mới nhất về ngành thép trong nước như sau: Vào ngày 19/1, Bộ Công Thương cho biết tính đến ngày 15/1, thời hạn chót nhận hồ sơ tư vấn nước ngoài về dự thảo quy hoạch ngành thép mới chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ.

[Sheet pile]-Sẽ chọn nhà tư vấn quy hoạch thép vào tháng 2/2017

Hình ảnh: Minh họa

Vì vậy, Bộ Công Thương đã quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ đến hết tháng 1/2017, việc kéo dài thời gian nhằm giúp các đơn vị tư vấn nước ngoài khác có thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, phương án và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia.

Trên cơ sở danh sách các đơn vị đăng ký và gửi hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thành lập tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu, đồng thời hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu. Đơn vị tư vấn nước ngoài được lựa chọn sẽ có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực.

[Sheet pile]-Sẽ chọn nhà tư vấn quy hoạch thép vào tháng 2/2017

Hình ảnh: Minh họa

Đồng thời đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường. Dự kiến việc lựa chọn nhà thầu sẽ được hoàn tất trong tháng 2-2017.

Theo Bộ Công Thương, việc thuê một công ty tư vấn nước ngoài, độc lập cũng là cách để đánh giá, nhìn nhận khách quan, cầu thị trong việc xây dựng quy hoạch của ngành thép. Đồng thời khẳng định quyết tâm Bộ Công Thương sẽ đi đầu trong cải cách hành chính vì mục tiêu Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.

[Sheet pile]-Sẽ chọn nhà tư vấn quy hoạch thép vào tháng 2/2017

Hình ảnh: Minh họa

(Sưu tầm)

Tin tức & Sự kiện khác